Everything DiSC®

Vad är Everything DiSC®?

DiSC är ett av världens mest använda kommunikations och beteendetest. Testet hjälper dig att förstå och utveckla din självkänsla och kommunikation.

I mer än 40 år har DiSC® och Everything DiSC® hjälpt människor att förbättra sina prestationer, sätta värde på olikheter och hantera konflikter mer ändamålsenligt. Everything DiSC® bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör och att på ett medvetet och motiverat sätt ta stegen i riktning mot önskvärd förändring, till nytta för individen, arbetsgruppen och organisationen. Idag är Everything DiSC® även integrerar i The Five Behaviors of a Cohesive Team™.

DiSC-analysen bidrar även till att specificera samtliga gruppmedlemmars kommunikationsstilar samt ger var och en konkreta verktyg för hur de kan utnyttja sina styrkor och förbättra sina svagheter. DiSC analysen möjliggör även förmågan att läsa av andra människor, exempelvis såväl nuvarande som nya kollegor eller kunder.

DiSC är en beteendeanalys som mäter dina inre och yttre beteenden. Dina inre beteenden är de primära drivkrafter du har, som är anledningen till varför du beter dig på ett visst sätt. Dina yttre beteenden är det vi kan se, alltså hur du beter dig i vissa situationer samt vad du har för kommunikationsstil. DiSC-analysen mäter också hur andra människor uppfattar dig och hur du uppfattar omgivningen. Allting DiSC utgår ifrån är situationsspecifikt, till exempel din medarbetarroll, säljarroll eller chefsroll.

Idag förekommer DiSC-analyser i olika varianter, Red Frog Profiles arbetar endast med den senaste och mest uppdaterade varianten på marknaden.


Användningsområden för Everything DiSC®


Förstärka samarbetet inom gruppen och förenkla samverkan mellan grupper inom organisationen

Bli medvetna om sina preferenser, styrkor och utvecklingsbehov

Uppskatta skillnader mellan olika beteendenUtveckla ett gemensamt språk för att diskutera personliga beteendestilar

Skapa dialog om personliga preferenser, svårigheter och olikheter

Relatera på ett konstruktivt sätt till människor i omgivningen

Red Frog Profiles AB.

Intresserad? Kontakta Martin.


Välkommen att kontakta mig för frågor kring certifiering, verktyg eller med andra funderingar som du har. Du når mig genom uppgifterna nedan eller genom att använda kontaktformuläret.


Kontakta

Everything DiSC® är med dig hela vägen