The Five Behaviors Of A Cohesive Team™.

Vad är The Five Behaviors Of A Cohesive Team™?

The Five Behaviors of a Cohesive team™ är I grunden en profil som är framtagen av Patrick Lencioni och hans team. WILEY har bearbetat och tagit fram en profil där det är möjligt att mäta teamets förmåga i fem viktiga avseenden. Till detta har WILEY möjliggjort att det också ger en Everything DiSC® profil som är inbyggd i teamrapporten. På svenska översätts profilen till Fem beteenden i ett samverkande team. Verktyget används i befintliga grupper/team så som projektgrupper och ledningsgrupper. Verktyget ger möjligheter att på ett systematiserat sätt skapa goda förutsättningar för samverkan, konflikthantering, tillit, engagemang, ansvar och resultat. Det är också möjligt att genomföra progressrapporter vid ett eller flera tillfällen.

Grunden i The Five Behaviors.

Tillit.

Sårbarhet är något som står i centrum för varje välfungerande och samverkande team. Den kan bara uppstå om gruppmedlemmarna är villiga att vara fullständigt sårbara inför varandra. Det innebär bland annat att man säger saker som ”Förlåt mig” och ”Din idé var bättre än min”.

Personlighetsprofiler kan hjälpa människor att få insikter om sina kollegor och utveckla sin empati, två viktiga förutsättningar för att kunna skapa tillit inom gruppen.

Konflikt.

Det är naturligt att uppleva konflikter som obekväma, men en konstruktiv konflikt med fokus på koncept och idéer är en nödvändighet för att gruppen ska kunna växa. När gruppen har byggt upp en grund i form av sårbarhetsbaserad tillit blir konflikt helt enkelt ett sätt att hitta den bästa lösningen på kortast möjliga tid.

Engagemang.

Engagemang innebär tydlighet kring besluten, inte konsensus. När gruppen har engagemang går man vidare med fullständig uppslutning från alla teammedlemmar – även de som inledningsvis inte höll med

Ansvar.

Det kan kännas lättast att undvika svåra samtal, men för produktivitetens skull är det nödvändigt att gruppmedlemmarna konfronterar varandra om prestationer eller beteenden som kan skada teamet. Genom att ”gå in i farozonen” tillsammans känner gruppmedlemmarna att de får tillit och respekt och att de har ett ansvar för att saker blir gjorda på rätt sätt.

Resultat.

En av de största utmaningarna när det gäller framgångarna för en grupp är bristande fokus på resultat. Välfungerande grupper ser till att alla medlemmar, oavsett deras individuella ansvars- och expertområden, gör allt de kan för att hjälpa gruppen att uppnå sina mål
Lyssna på Patrick Lencioni nedan

Tillit

Konflikt

Engagemang

Ansvar

Resultat

Exempel på progressrapport.


Red Frog Profiles AB.

Intresserad? Kontakta Martin.


Välkommen att kontakta mig för frågor kring The Five Behaviors eller med andra funderingar som du har. Du når mig genom uppgifterna nedan eller genom att använda kontaktformuläret.


Kontakta